Medialab: Media & Community

Ben jij vanuit jouw vakgebied geïnteresseerd in de creatieve ontwikkeling en strategische implementatie van vernieuwende media?

Binnen onze Learning Community proberen we complexe (communicatie)vraagstukken uit de praktijk zo breed mogelijk aan te vliegen. Dit betekent dat we niet alleen op zoek zijn naar creatieve oplossingen van mediastrategen, maar ook naar de waardevolle input van het vakgebied waarin het vraagstuk zich bevindt.

Learning Community

Het MediaLab is opgericht vanuit de opleiding Creative Business, dé mediaopleiding van Saxion. Binnen onze opleiding werken studenten aan commerciële en maatschappelijke vraagstukken door de ontwikkeling van creatieve mediaconcepten en/of -producten. In het MediaLab staat het proces van samen leren en creëren centraal. Wij ondersteunen studenten in dit proces door de inzet van de nieuwste mediatechnieken en de begeleiding van media-experts.

Binnen de Learning Community van het Medialab werken we aan verschillende thema’s. Elk thema kent meerdere vraagstukken. Hiermee stimuleren wij de uitwisseling van expertise in een fysieke, open en sociale omgeving, niet alleen binnen de projectgroep waarin je werkt, maar ook met andere projectgroepen en daarbuiten. Het MediaLab gelooft erin dat project overstijgend samenwerken, onderzoeken en creëren ervoor zorgt dat kennis sneller en effectiever circuleert, wat de kwaliteit van het eindproduct ten goede komt.

Media & Community

Binnen het thema Media & Community van het MediaLab werk je aan vraagstukken waarbij community vorming en verbinding centraal staan. Je doet onderzoek naar de omgeving waarin het vraagstuk zich plaatsvindt en hoe nieuwe media een toegevoegde waarde kan zijn om de verbinding en community vorming te initiëren of te verstevigen.

Om een voorbeeld te geven, afgelopen semester is één van de vraagstukken geweest om in ‘Hart van Zuid’ in Hengelo een creatieve community op te zetten waarin invulling wordt gegeven aan design, creativiteit en de ontwikkeling hiervan. De community speelt in de toekomst een belangrijke rol in het verbinden en betrekken van lokale bedrijven en om creatief talent in de regio te behouden.

*disclaimer: Je schrijft je in bij het MediaLab voor het thema Media en Community. Hierbinnen maken de projectleiders een ideale groepssamenstelling, waarbij de verdeling wordt gemaakt tussen de verschillende opdrachten. Je krijgt hierna een opdracht en groep toegewezen. Overkoepelend kun je binnen de community en jouw thema samenwerken aan de overige projecten.