Design to Meet and Move

Wist je dat de wijk waarin je opgroeit, het inkomen van je ouders en je opleidingsniveau een grote rol spelen in hoe gezond je je voelt? In wijken die door overheden als minder kansrijk worden gezien hebben mensen gemiddeld tien minder gezonde levensjaren. Dat is een verbazingwekkend inzicht, maar hier liggen ook kansen. In deze community willen we inzicht verkrijgen in hoe professionals mensen kunnen stimuleren tot gezond gedrag. Hoe kunnen we de leefomgeving van mensen zo ontwerpen dat ze ander gedrag gaan vertonen en mogelijk een beter leven krijgen?

Samen met het lectoraat smart health ga je onderzoek doen naar hoe je een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de druk op de gezondheidszorg. Daarnaast gaan we samen met jouw over tot actie. We gaan ontwerpen voor ontmoeten en bewegen. Dit betekent dat je in deze community projecten vindt waarbij we producten gaan maken en ontwerpen. Dit kunnen projecten zijn rondom het huis van de wijk in Deventer:  https://huisvandewijk.com/ over het bouwen van apps voor bewegen of biedt het handelingsperspectieven voor gezondheidsprofessionals om hun rol in het daadwerkelijk ontwerpen van verschillende leefomgevingen om zo het gezondheidsbevordering-vraagstuk invulling te geven.