Water Technology: Without water there is no life!

Schoon water voor iedereen is de belangrijkste uitdaging op aarde die niet individueel kan worden opgelost. Water kent geen grenzen. Het drijft als wolken tussen continenten en stroomt in rivieren tussen landen. Watervervuiling is een groot probleem dat ons allemaal aangaat, en het is gek om te denken dat zelfs kleine stukjes plastic hierdoor in de meest ongerepte delen van de wereld te vinden zijn, dus laten we het bewustzijn vergroten en actie ondernemen om onze wateren voor de toekomst te beschermen! Schoon water voor iedereen vereist dat we samenwerken op zowel lokale als mondiale schaal en met experts uit veel verschillende vakgebieden. Ben jij gemotiveerd om het verschil te maken? Zonder water is er geen leefbare omgeving, geen voedselproductie en geen energie(transitie). De kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare waterbronnen hebben een enorme impact op flora en fauna, hygiëne en gezondheid. De manier waarop water beschikbaar is en ermee omgaat in onze huidige samenleving is erg onevenwichtig. In Nederland spoelen we bijvoorbeeld onze toiletten door met drinkwater, terwijl in andere delen van de wereld zo’n waterkwaliteit nergens te vinden is. Klimaatverandering beïnvloedt het verloop van watercycli, met langere periodes van droogte en zwaardere regenbuien, wat onze afhankelijkheid van water benadrukt.

Wij zijn onderzoeksgroep (voorzitter) International Water technology (IWT) en werken nauw samen met jou, onze studenten, industrie en overheidspartners zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal. Onze focus ligt op het oplossen van de uitdagingen binnen de samenhang Water-Energie-Voedsel-Milieu (WEFE). Onze aanpak is om u te trainen en te begeleiden in uw professionalisering en het bewustzijn te vergroten terwijl we allemaal samenwerken binnen onze projecten om tastbare impact te creëren Belangrijke expertisegebieden zijn waterzuiveringsprocessen, vervuilingsdetectie, civiele techniek en bouwtechniek, monitoring en sensoring, datamining en machine learning, levenscyclusanalyse, circulaire businessmodellen en storytelling/media & communicatie.

Doe mee en help het (her)gebruik van lokaal beschikbare waterbronnen te maximaliseren voor een duurzame toekomst!