Future of our Care

In de zoektocht naar de zorg van de toekomst verkennen we in deze community innovatieve wegen die leiden naar een gezondere samenleving. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen langdurig ziek worden en welke stappen zijn nodig om de gezondheidszorg op duurzame wijze te transformeren? Binnen onze community concentreren we ons op preventie, op alles wat bijdraagt aan het behoud van een goede gezondheid. Daarnaast richten we onze aandacht op het grensvlak van gezondheid en planetary health, waarbij de relatie tussen de zorg die we ontvangen en de gezondheid van onze planeet centraal staat. Draag jij bij aan het verduurzamen van onze zorg?

Deze community herbergt tevens projecten die zich richten op positieve gezondheid, een benadering waarbij het traditionele perspectief van gezondheid wordt doorbroken. In plaats van louter te focussen op de afwezigheid van ziekte, staat positieve gezondheid centraal. Mensen worden niet gedefinieerd door hun aandoeningen; in plaats daarvan ligt de nadruk op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. In de zorg wordt vaak de focus gelegd op symptomen en gezondheidsproblemen, maar positieve gezondheid kiest voor een benadering die uitgaat van het individu en diens welbevinden. Ben jij bereid om bij te dragen aan deze vernieuwende kijk op duurzame en positieve gezondheid?