Grounded

GROUNDED heeft tot doel om data, methoden en technologieën te ontwikkelen voor een samenhangende benadering van leefomgeving, met specifieke aandacht voor de rol van bodem en ondergrond. Hierbij gaat het niet alleen om sensoren, data, analyse en visualisatie, maar ook om de maatschappelijke relevantie. Hoe kunnen we alles wat in de bodem zit zichtbaar maken of onderzoeken? De toepassing van sensoren en het gebruik van data (inclusief visualisatie) in relatie tot bijvoorbeeld leidingen, archeologie, klimaatadaptatie, misdrijven, of infrastructuur staat centraal. Dit zal in verschillende projecten gebeuren en in deze projecten zul je samenwerken met diverse lectoraten binnen Saxion, lectoraten van de Haagsche Hogeschool, en/of partners uit het werkveld, gerelateerd aan gegevens en informatie over bodem en ondergrond. De opdrachtgevers zijn gewend om met meerdere disciplines samen te werken en hopen ook van de studenten te leren.