Technology, Health and Care

In deze community werk je aan een project van het lectoraat Technology Health and Care. Het lectoraat streeft ernaar om via toegepast onderzoek de optimale match tussen mens en technologie in zorg en welzijn te realiseren. Hierbij help jij om de brug te slaan tussen eindgebruikers (cliënten en professionals), zorg- en welzijnsorganisaties, overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Samen beheersen we de vaardigheden en kennis om een succesvolle transformatie en implementatie van technologie te realiseren in de domeinen zorg en welzijn.

Je gaat bijdragen aan de acceptatie en implementatie van marktrijpe technologie in het werken en leven van mensen. Wij brengen samen met jou de wensen, behoeften en ondersteuningsvragen van de eindgebruikers (zowel cliënten als professionals) in kaart, testen prototypes, en bewaken dat de gebruikers goed betrokken worden in het ontwerpproces (co-creatie). Dus, ben jij niet bang voor actieonderzoek, kun je de behoeftes van gebruikers in kaart brengen en wil je zorg en welzijn een stapje verder brengen? Sluit je dan aan bij deze community!