Het comfort van de student: verbetering van het studiesucces van studenten door het comfort van studenten in een klaslokaal te verbeteren

Het doel van dit project is uit te zoeken welke factoren het studiesucces van studenten in een klas beïnvloeden. Wat zijn nu belangrijke factoren die het studiesucces van studenten in een klas beïnvloeden? Hoe kun je deze factoren meten en wat is de objectieve invloed op leerlingen en wat is de subjectieve ervaring van deze factoren? Wat zijn de KPI’s van die factoren? En hoe kun je een dashboard ontwerpen dat deze factoren reguleert, zodat je het comfort van de studenten kunt verbeteren, en dus hun studiesucces?

Cluster: Gebouwen en comfort

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s):