Centrumgebieden verbeteren voor consumenten

De centrumgebieden in Nederland zijn veranderd en staan voor grote uitdagingen komende jaren. Bezoekersstromen naar winkel- en het centrumgebied nemen af waardoor het centrum minder vitaal wordt. De pandemie heeft dit tot een hoogtepunt gebracht. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat consumenten online en offline optimaal bediend willen worden, en aansluiting van aanbod en activiteiten nodig is. Het bieden van gemak en beleving wordt de komende jaren steeds belangrijker voor de bezoeker. Centrumgebieden zoeken naar een digitale match om de bezoeker op lange termijn te verbinden aan het gebied. Digitalisering, bij de ondernemers, speelt hierbij een grote rol. Denk hierbij aan omnichannel- en platform- mogelijkheden. Het project heeft als doel een innovatieve online-offline oplossing te creëren voor bezoekers in de centrumgebieden. De consument staat dus centraal.

Het creëren van beleving en gemak voor de consument staat centraal in het project. Het projectteam gaat brainstormen, ‘out of the box’ oplossingen bedenken en onderzoeken. Waarbij via een platform een verbinding ontstaat tussen de consument en centrumgebied. Het projectteam gaat aan de slag met resultaten uit voorgaande en de huidige projectgroep.

Hoe is de huidige situatie?
–          Retailers willen (meer) bezoekers naar het centrumgebied.
–          Consumenten eisen gemak en beleving. Dit is essentieel voor consumenten om over 10 jaar nog naar het centrumgebied te willen komen voor recreatie.

Complicatie:
– Momenteel onvoldoende on -en offline verbinding met consumenten in het centrumgebied.

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s):