Let op: Dit is een Learning Community

Een Learning Community werkt iets anders dan een gewoon project. Dus, wat is er anders aan een Learning Community (LC) en waarom zou je ervoor kiezen?

 In de Learning Community werk je nog nauwer samen met je medesemesterstudenten, Saxion-onderzoekers en het werkveld. De focus ligt op nog meer dialoog en interactie tussen de projectteams en samen werken aan de overkoepelende uitdaging! Dit begint ermee dat je je niet inschrijft voor een specifiek project, maar voor de Learning Community. De eerste weken worden gebruikt om je persoonlijke ambitie te bepalen, aan welke specifieke onderzoeksvraag je gaat werken en met wie. Je persoonlijke leerdoelen, ambitie en kennis uit je studie zullen leidend zijn tijdens het project. De opzet en beoordelingscriteria zijn hetzelfde als voor alle andere projecten in het Smart Solutions Semester.

Learning Community: Infra & Bouw Innoveren voor een Circulaire Economie

De huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen binnen de bouw en infra zijn enorm. We staan aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie, waarin we geen gebruik meer maken van primaire grondstoffen en geen CO2 meer uitstoten. Landelijk is afgesproken dat in 2050 die doelen moeten zijn bereikt, en in 2030 voor 50%.

Als we deze doelstellingen willen behalen, moeten we echt dingen anders doen. Geen oude wijn in nieuwe zakken, maar echt anders. Als je echt wil veranderen moet je ingrijpen op alle aspecten, tegelijkertijd op elk niveau. Van circulaire doelen, naar circulaire producten, andere bedrijfsprocessen, naar innovatieve digitale middelen, integreren van vakgebieden en naar nieuwe samenwerkingsvormen. Om die verandering echt tot stand te brengen hebben we  iedereen nodig. Mensen van overheden, ondernemers, maar zeker ook studenten zoals jullie,  die out of de box kunnen denken en met frisse en nieuwe ideeën komen.

In deze learning community zijn vijf projecten van vijf opdrachtgevers geplaatst. De basis van de projecten gaat over infra en/of bouw projecten (ook infra & bouw samen). Omdat alle projecten veel raakvlakken hebben met elkaar, trekken we gezamenlijk op in deze learning community. Hiermee willen we ervoor zorgen dat we met elkaar leren, innoveren en  te co-creëren. Onderwerpen die in de learning community verweven zijn, zijn onder andere: circulariteit, duurzaamheid, processen, digitalisering, nieuwe businessmodellen, verandertrajecten, digitaliseren (zoals BIM, Digital Twins, Internet of Things, 3D design, blockchain, big data, Artificial Intelligence, Productinnovaties), circulaire en biobased producten, circulair ontwerpen en bouwen, emissievrij bouwen, assetmanagement, materialenpaspoorten, materialenmarktplaats, circulaire verdienmodellen, toepassing van Total Cost of Ownership en burgerparticipatie.

Deze LC draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s):