Medialab: Media & Health

Ben jij vanuit jouw vakgebied geïnteresseerd in de creatieve ontwikkeling en strategische implementatie van vernieuwende media?

Binnen onze Learning Community proberen we complexe (communicatie)vraagstukken uit de praktijk zo breed mogelijk aan te vliegen. Dit betekent dat we niet alleen op zoek zijn naar creatieve oplossingen van mediastrategen, maar ook naar de waardevolle input van het vakgebied waarin het vraagstuk zich bevindt.

Learning Community

Het MediaLab is opgericht vanuit de opleiding Creative Business, dé mediaopleiding van Saxion. Binnen onze opleiding werken studenten aan commerciële en maatschappelijke vraagstukken door de ontwikkeling van creatieve mediaconcepten en/of -producten. In het MediaLab staat het proces van samen leren en creëren centraal. Wij ondersteunen studenten in dit proces door de inzet van de nieuwste mediatechnieken en de begeleiding van media-experts.

Binnen de Learning Community van het MediaLab werken we aan verschillende thema’s. Elke thema kent meerdere vraagstukken. Hiermee stimuleren wij de uitwisseling van expertise in een fysieke, open en sociale omgeving, niet alleen binnen de projectgroep waarin je werkt, maar ook met andere projectgroepen en daarbuiten. Het MediaLab gelooft erin dat project overstijgend samenwerken, onderzoeken en creëren ervoor zorgt dat kennis sneller en effectiever circuleert, wat de kwaliteit van het eindproduct ten goede komt.

Thema: Media & Gezondheid

Binnen het thema Media & Gezondheid van het MediaLab werk je aan vraagstukken waarbij gezondheid en welzijn centraal staan. Je doet onderzoek naar zo’n gezondheidsvraagstuk en bedenkt hoe nieuwe media onderdeel kunnen zijn van de oplossing.

Om een voorbeeld te geven, afgelopen semester was één van de vraagstukken over studentwelzijn. Voor de Saxion studentpsychologen is uiteindelijk een podcastserie ontwikkeld ter ondersteuning van faalangst en bijkomstige stressoren om zo studenten beter om te laten gaan met faalangst en hopelijk daarnaast de werkdruk bij de studentpsychologen iets te verlagen.

*disclaimer: Je schrijft je in bij het MediaLab voor het thema Media en Gezondheid. Hierbinnen maken de projectleiders een ideale groepssamenstelling, waarbij de verdeling wordt gemaakt tussen de verschillende opdrachten. Je krijgt hierna een opdracht en groep toegewezen. Overkoepelend kun je binnen de community en jouw thema samenwerken aan de overige projecten.