Business Models

In deze Learning Community vind je projecten waarmee een opdrachtgever (meervoudige) waarde wil gaan optimaliseren dan wel creëren voor een specifieke doelgroep.

Je gaat in dit kader aan de slag met het (her)overwegen van de waarde propositie alsook met het (her)overwegen van de doelgroep. In dit kader ga jij dus kijken in hoeverre de producten/diensten, waarover de opdracht gaat, al dan niet aansluiten bij de wensen en behoeften uit de doelgroep en geef je advies over hoe e.e.a. te optimaliseren.

Tevens ga je bestuderen of de manier waarop de waarde propositie wordt geproduceerd/uitgevoerd wel de beste manier is of dat er wellicht toch betere opties zijn. Misschien kom je wel tot de conclusie dat het beter is om bepaalde activiteiten te outsourcen bij derde partijen of vice versa.

Verder ga je uiteraard de kostenstructuren in kaart brengen en ga je bestuderen of het mogelijk is om efficiënter te werken. Ook ga je het verdienmodel onder de loep nemen en breng je advies uit over hoe hier eventueel zaken verbeterd kunnen worden.

Tenslotte ga je aan de slag met het vermarkten (marketing & sales) van de betreffende producten/diensten. Hoe ga je bekendheid creëren bij de doelgroep(en) en hoe zorg je ervoor de men vervolgens getriggerd wordt om in actie te komen?