Innovation of Infrastructure and Construction for a Circular Economy

De huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen binnen de herinrichting van onze leefomgeving zijn enorm. We staan namelijk aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie, waarin we geen gebruik meer maken van primaire grondstoffen en geen CO2 meer uitstoten. Landelijk is afgesproken dat in 2050 die doelen moeten zijn bereikt, en in 2030 voor 50%.

Wil jij bijdragen aan een circulaire economie op het gebied van infrastructuur en bouw, dan is dit de learning community voor jou!