MediaLab: Media & Sustainability

Taal: Nederlands | Locatie: Enschede

Ben jij vanuit jouw vakgebied geïnteresseerd in de creatieve ontwikkeling en strategische implementatie van vernieuwende media?

Binnen onze learning community proberen we complexe (communicatie)vraagstukken uit de praktijk zo breed mogelijk aan te vliegen. Dit betekent dat we niet alleen op zoek zijn naar creatieve oplossingen van mediastrategen, maar ook naar de waardevolle input van het vakgebied waarin het vraagstuk zich bevindt.

Learning Community
Het Medialab is opgericht vanuit de opleiding Creative Business, dé mediaopleiding van Saxion. Binnen onze opleiding werken studenten aan commerciële en maatschappelijke vraagstukken door de ontwikkeling van creatieve mediaconcepten en/of -producten. In het MediaLab staat het proces van samen leren en creëren centraal. Wij ondersteunen studenten in dit proces door de inzet van de nieuwste mediatechnieken en de begeleiding van media-experts.

Binnen de learning community van het Medialab werken we aan verschillende thema’s. Elke thema kent meerdere vraagstukken. Hiermee stimuleren wij de uitwisseling van expertise in een fysieke, open en sociale omgeving, niet alleen binnen de projectgroep waarin je werkt, maar ook met andere projectgroepen en daarbuiten. Het MediaLab gelooft erin dat projectoverstijgend samenwerken, onderzoeken en creëren ervoor zorgt dat kennis sneller en effectiever circuleert, wat de kwaliteit van het eindproduct ten goede komt.

Thema: Media & Duurzaamheid
Binnen het thema Media & Duurzaamheid van het Medialab werk je aan vraagstukken waarbij gedragsbeïnvloeding en bewustwording over het thema duurzaamheid centraal staat. Je doet onderzoek naar de communicatie over duurzame oplossingen en de verschillende doelgroepen die je wilt bereiken of overtuigen. Weet jij met heldere communicatie en media meerdere doelgroepen te overtuigen om hun leefomgeving te verduurzamen?

Om een voorbeeld te geven, afgelopen semester was één van de vraagstukken over een one-stop-shop oplossing van Energieloket Achterhoek. Er is een lokale campagne bedacht hoe Energie Loket Achterhoek een volledige wijk, met uiteenlopende achtergronden, kan activeren op het gebied van verduurzaming.

*disclaimer: Je schrijft je in bij het MediaLab voor het thema Media en Duurzaamheid. Hierbinnen maken de projectleiders een ideale groepssamenstelling, waarbij de verdeling wordt gemaakt tussen de verschillende opdrachten. Je krijgt hierna een opdracht en groep toegewezen. Overkoepelend kun je binnen de community en jouw thema samenwerken aan de overige projecten.